Yuvalarımız Kur’an ile Aydınlansın – 26 Haziran 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

70

YUVALARIMIZ KUR’AN İLE AYDINLANSIN

     Muhterem Müslümanlar!

     Temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere birer emanetidirler. Bizim istikbalimiz olan çocuklarımız, aynı zamanda ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidirler. Onları iyi bir insan, kaliteli bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, zihinlerini faydalı ilimlerle ve güzel ahlakla geliştirmek öncelikli görevlerimizdendir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Hiçbir ana-baba, çocuklarına güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakamaz.”1

     Kıymetli Müminler!

     Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamlıyor. Bu yıl da okulların kapanmasının ardından Yaz Kur’an Kurslarını başlatıyoruz. Ancak kurslar yapılırken de, vakit ve Cuma namazlarında riayet edilen şartlara aynı şekilde riayet edilecektir. Bildiğiniz gibi bu şartlar, maske takmak, dezenfektan kullanmak, sık sık elleri yıkamak ve sosyal mesafeye uymaktır.

     Sevgili Kardeşlerim!

     Türkiye’de bu yaz tatilinde Kur’an kursları, uzaktan öğretim şeklinde, Diyanet Televizyonundan gerçekleştirilecektir. İsteyenler bu kursları da Diyanet TV’den takip edebileceklerdir. İsteyenler gerekli bilgileri Din Görevlilerinden alabilirler. Hatta karayolu ile Türkiye’ye yola çıkanlar yolda iken de bu kursları takip edebilirler.

     Değerli Müslümanlar!

     Yazın çocuklarımız Kur’an Kurslarında Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklardır. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğreneceklerdir.

     Aziz Müminler!

     Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır…”2 O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve temiz fıtratlarına imanı, İslam’ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

26.06.2020 L’école coranique d’été

Chers musulmans !

Nos enfants qui naissent avec une âme immaculée sont un dépôt précieux que Dieu nous confie. Les enfants sont également une bénédiction dans nos vies et la joie dans nos cœurs.

Il est de notre responsabilité de les éduquer pour qu’ils soient de bonnes personnes et des musulmans de qualité, de leur enseigner la vérité et de les nourrir avec ce qui est licite. Mettre dans leurs cœurs l’amour d’Allah et son Messager, développer leurs esprits et leurs pensées avec une science profitable et une bonne morale fait partie de nos premiers devoirs. Notre Prophète bien-aimé a dit : « Un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu’une bonne éducation. »

Chers croyants !

Nos enfants terminent encore une fois une année scolaire. Cette année encore, nous commençons les cours coraniques d’été. Pour cela, il faudra respecter certaines conditions. Ces conditions sont : Porter un masque, utiliser du gel désinfectant, se laver régulièrement les mains et garder les distances de sécurité.

Mes chers frères !

Durant les vacances scolaires d’été, il y aura aussi sur Diyanet TV des cours religieux pour les enfants. Ceux qui souhaitent suivre ces cours, peuvent le faire aussi de cette manière.

Chers musulmans !

Cet été avec les cours coraniques, nos enfants vont apprendre à mieux connaître notre Seigneur, à connaître et réciter notre livre sacré; le Coran. Ils vont également apprendre la foi, le fondement des actes d’adoration et l’exemplarité de la vie de notre prophète (saw).

Chers croyants !

Notre Seigneur nous dit dans le Coran: « Alif, Lam, Ra. (Voici) un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que -par la permission de leur Seigneur -tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière… » Alors, construisons nos vies avec le Coran. Mobilisons-nous pour inculquer la foi, l’islam et l’éthique à nos enfants. Ne les privons pas de la lumière du Coran et de la guidance du savoir.

1 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.

2 İbrâhîm, 14/1.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yuvalarimiz Kuran ile Aydinlansin 26 Haziran 2020 Turkce Fransizca Hutbe indirmek için TIKLA