Sünnet Nebevi Klavuz 03-11-2017 Türkçe Fransızca Hutbe

58

SÜNNET: NEBEVİ KILAVUZ

Aziz Müminler!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Resûlüm!) De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ ”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”2

Değerli Kardeşlerim!

İman edilmesi gereken esaslardan biri de peygamberlere imandır. Müminler olarak bizler, Âdem (a.s.)’dan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e kadar gönderilen bütün peygamberleri tasdik ederiz. Peygamberimize ve onun tebliğ ettiği hususların tamamına inanırız. İmanımızın sözlü bir ifadesi olan kelime-i şehadette ve kelime-i tevhitte bu inancımızı gönülden dile getiririz. Biliriz ve iman ederiz ki Peygamberimize iman olmadan tevhit inancı olmaz. Peygamberimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmedikçe kâmil manada mümin olunamaz. Biliriz ve iman ederiz ki onun sahih sünnetine tabi olmadan gerçek anlamda İslam dini yaşanamaz.

Aziz Kardeşlerim!

Bizler, Yüce dinimiz İslam’ı iki ana kaynaktan öğreniriz. Birincisi hidayet rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’dir. İkincisi ise Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in çağlara ışık tutan sünnet-i seniyyesidir. Nasıl ki peygambere iman olmadan Allah’a imanın bir geçerliliği yoksa Peygamberimizin örnek hayatı, sireti, sahih sünneti ve hadisleri olmadan da Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Zira Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize indirilmiş, O’nunla anlaşılmış ve O’nun örnekliğinde hayata yansıtılmıştır.

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, “Ey İman edenler! Allah’a ve Resûlüne iman edin…”3 buyurarak kendisiyle birlikte Resûlüne inanmayı emretmiştir. “Ey İman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin…”4 buyurarak kendisine itaatle birlikte Resûlüne tabi olmayı da emretmiştir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği üzere Peygamber Efendimize uymak Allah’ı sevmekle doğrudan ilgili ve irtibatlıdır. Bu itibarla, Peygamber Efendimize hürmet göstermeyen bir inanç, kişiyi ne mümin kılar, ne de Müslüman.

Aziz Müminler!

Peygamberimiz, bütün insanlığa gönderilmiş rahmet ve hidayet kaynağıdır. O, bize varoluşumuzun gayesini haber vermiştir. Allah’a, doğru ve hakkıyla ibadet etmenin, O’nun rızasını kazanmanın yolunu öğretmiştir. O, bizleri özüyle ve sözüyle fazilet ve erdeme davet etmiştir.

Şu bir gerçektir ki; dünya ve ahiret saadeti hedefleyen her mümin, Peygamberimiz (s.a.s)’in sahih sünnetine tabi olmak durumundadır. Gerçek anlamda sünnete tabi olmaksa, öncelikle Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizin tebliğ ettiği şekilde doğru anlayıp hayatımıza yansıtmaktan geçer. Sünnete uymak müminleri engin bir gönle, derin bir ufka, yüce bir ruha, erdemli bir karaktere ulaştırır. Sünnete tabi olmak, cehalet ve tembelliğin, kin ve nefretin, şiddet ve tefrikanın karşısında dimdik durmaktır. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için her daim yüce ideallerin peşinden koşmaktır. Sünnete tabi olmak, Peygamber Efendimiz gibi feraset ve basireti, sadakat ve güvenilirliği, sabrı ve metaneti, şefkat ve merhameti, saygı ve sevgiyi, dahası ahlakı kuşanmaktır.

Aziz Kardeşlerim!

Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in örnek hayatını bizlere aktaran sünneti ve hadisleri bütün müminlerin ortak mirasıdır. Peygamberimize gönülden muhabbet besleyen, O’nun örnekliğini benimseyen, yolundan yürüyen her bir mümin, sünnet ehlidir. Hiçbir kimse ya da zümrenin, kendisini sünnetin tek hamisi olarak görmeye hakkı yoktur. Aynı şekilde sünneti itibarsızlaştırmaya ve devre dışı bırakmaya yönelik anlayış ve gayretler de beyhude birer çabadan ibarettir. Unutulmamalıdır ki Allah Resûlü (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesi üzerinden ötekileştirici, ayrıştırıcı bir takım söylemler; kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecektir.

Ne mutlu Allah ve O’nun Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in yolundan gidenlere! Ne mutlu Allah’ın Kitabına ve O’nun Peygamberinin sünnetine ittiba edenlere! Salat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah’ın Resûlü!

Salat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah’ın Habibi! Kardeşlerim! Dün milletimizin bekası ve huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Haktan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz, şehitlerimizin uğrunda canlarını verdikleri değerlerimizden bizleri asla ayırmasın.
1 Âl-i İmrân, 3/31.

2 Muvatta’ , Kader, 3.

3 Nisâ, 4/136.

4 Nisâ, 4/59.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
03.11.2017
Chers Croyants,

Dans le verset lu, Notre Noble Seigneur affirme “Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivezmoi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux” et dans le hadith lu, Notre Prophète (sav) affirme “Je vous laisse 2 choses, tant que vous y serez attachés fermement vous ne vous égarerez pas. Le Livre d’Allah et la sounna de Son Prophète”.

Mes chers frères,

Un des piliers de la foi est d’avoir la foi dans les Prophètes. En tant que croyant, nous approuvons tous les Prophètes envoyés entre Adam (as) et Notre Prophète Mouhammad Moustafa (sav). Nous croyons à Notre Prophète ainsi qu’à la totalité des choses qu’Il nous a transmis. En tant qu’expression verbale de notre foi, dans le l’attestation de la foi et l’attestation de l’unicité d’Allah, nous exprimons avec la sincérité de notre coeur cette croyance. Nous savons et nous avons foi que sans la croyance en Notre Prophète (sav), il n’y a pas de Tawhid. Il n’est pas possible d’être un croyant complet tant que l’on n’aime pas Notre Prophète (sav) plus que tout le monde et plus que tout. Nous savons et nous avons foi qu’il n’est pas possible de vivre une vie islamique authentique sans se soumettre à la sounna authentique.

Mes chers frères,

Nous apprenons notre Noble religion qu’est l’Islam à partir de 2 sources principales. La première source est notre guide de guidance à savoir Al Kur’an Al Karim. Et la seconde est la sounna-i saniyya illuminant les âges de L’Envoyé d’Allah (sav). Comme il est impossible de prétendre à la foi en Allah (swt) sans la foi en Notre Prophète (sav), il est impossible d’avoir la bonne compréhen sion du Kur’an al Karim et de transposer correctement cette comprehension dans nos vies sans le bon exemple, la sira, la sounna authentique et les hadith de Notre Noble Prophète (sav). Car, Al Kur’an Al Kérim a été révélé à Notre Prophète (sav), Il a été rendu compréhensible par Lui, et Il a été transposé dans la vie par Son Exemple.

Mes frères,

Notre Seigneur le Très Haut, nous a commandé dans Son Noble Livre d’avoir foi en Lui et en Son Prophète “ c’est à dire “O vous qui avez cru, ayez la foi en Allah et en Son Prophète…”. Il nous a également commandé de Lui obéir et d’obéir au Prophète “, c’est à dire “O vous qui avez cru, obéissez à Allah et à Son Prophète…”. Comme il est indiqué dans notre Noble Livre, Le Saint Coran, se conformer à Notre Prophète (sav) est directement lié et connecté à l’amour pour Allah (swt). Donc, en ce sens, une croyance qui ne montre pas du respect pour Notre Prophète (sav) ne peut faire de l’individu ni un croyant ni un musulman.

Chers Croyants,

Notre Prophète a été envoyé comme une source de Miséricorde et de guidance pour toute l’Humanité. Il nous a informé sur l’objectif de notre existence. Il nous a montré la voie de la satisfaction et de l’adoration droite et juste pour Allah (swt). Par son comportement et ses paroles, Il nous a invité à la vertu. Il est indéniable que tous les croyants qui visent le salut sur terre et dans l’au delà doivent se conformer à la sounna authentique de Notre Prophète (sav). Le moyen le plus correcte de se conformer à cette sounna authentique passe avant tout par une compréhension et une pratique dans nos vies du Kur’an Al Karim tel que propagée par Notre Prophète (sav). Se conformer à la sounna fait parvenir les croyants à un coeur large, à une vision profonde, à un esprit noble et à un caractère vertueu. Se conformer à la sounna revient à se tenir debout contre l’ignorance et l’oisiveté, la colère et la haine, la violence et la division. Cela revient également à courrir en permanence derrière des idéaux nobles pour laisser un monde plus vivable aux générations futures. Se conformer à cette sounna, revient également à se drapper de clairvoyance et de prévoyance, de fidélité et de confiance, de patience et de stabilité, de compassion et de pitié, d’amour et de respect, bref d’un bon comportement.

Mes frères,

La sounna et les hadiths qui nous transmettent la vie exemplaire de l’Envoyé d’Allah (sav) sont l’héritage commun de tous les croyants. Tous les croyants qui portent dans leurs coeurs un amour pour Notre Prophète (sav), qui intériorisent son exemplarité, et qui marchent dans Sa voie sont des porteurs de la Sounna. Aucune personne, ni aucun groupe ne peut prétendre être à elle seule le protecteur de la Sounna et dans le même temps, toutes les démarches et initatives pour décrédibiliser et
écarter la Sounna sont des oeuvres et des tentatives vaines et insignifiantes. Il ne faut pas oublier que les propos reposant sur la sounna-i saniyya de Notre Prophète (sav) qui divisent et qui créés de l’altérité ne font rien d’autres que nuire à notre fraternité, notre respect mutuel, notre union et notre unité. Quel bonheur pour ceux qui arpentent la voie d’Allah (jj) et la voie de Son Prophète Mouhammad Moustafa (sav). Quel bonheur pour ceux qui respectent le Livre d’Allah et la Sounna de Son Prophète! Salat et Salam sur Toi Ya Rasul Allah, Salat et Salam sur Toi Ya Habib Allah.

Mes frères,

Qu’Allah Tout Puissant accorde Sa Rahma à tous nos martyrs ayant sacrifiés leurs vies pour Sa Noble Cause, Qu’Allah Tout Puissant accorde Sa Patience à notre communauté, à notre peuple et à leurs proches. Qu’Allah Tout Puissant ne nous écarte jamais des valeurs pour lesquelles nos martyrs ont sacrifiés leurs vies.

03-11-2017 Hutbe Sünnet Nebevi Klavuz Türkçe Fransızca indirmek için TIKLA