Sorumluluk Sahibi Bir Baba Olabilmek 24 Ocak 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

164

SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA OLABİLMEK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile güvendir, sığınaktır. Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en önemli kurumdur. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır. Karakteri ailede şekillenir. Sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü önce anne babadan öğrenir.

Ailede anne ile birlikte babaya da önemli görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu sadece ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek her babanın öncelikli sorumluluğudur. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Bir baba çocuğuna güzel ahlâktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”1

Aziz Müminler!

Baba olmak, Hz. Nuh misali evladının dünya ve ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz. Nuh, gemisine binmeyi reddeden oğluna şöyle seslenmişti: “…Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!”2

Kıymetli Müslümanlar!

Baba olmak, Hz. İbrahim misali duayı dilinden düşürmemektir. Salih bir nesil için Allah’a yalvarmaktır. Nitekim İbrahim a.s. Rabbine şöyle dua etmişti: “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”3 “Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle! Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle!”4

Değerli Müminler!

Baba olmak, Hz. Yakup gibi zorluklar karşısında metanetini korumaktır. Dünya imtihanını sabır ve tevekkülle karşılamaktır. Evladına daima sevgiyi, merhameti, adaleti ve şefkati aşılamaktır. Hz. Yakup, kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Yusuf’u kuyuya atan çocuklarına şöyle seslenmişti: “…Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş; artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, bana yardım edecek olan da ancak Allah’tır.”5
Aziz Müslümanlar!

Baba olmak, Hz. Lokman gibi evladına şefkatle öğüt verip onlara doğruyu-yanlışı, haramı-helali öğretmektir. Lokman, oğluna şu güzel nasihatlerde bulunmuştu: “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere sabret.” “Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.” “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…”6

Değerli Müslümanlar!

Baba olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin izinde yürümektir. Allah Resûlü, örnek baba idi. Çocukları arasında ayırım yapmazdı. Kızı Fatıma’yı görünce ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve kendi yerine oturturdu.7 O sadece kendi yavrularına değil, bütün çocuklara anlayışlı davranırdı. Onun terbiyesinde büyüyen Enes, Resûl-i Ekrem’den şöyle bahseder: “Resûlullah’a on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’ bile demedi.”8

Muhterem Müminler!

Çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekler. Yanımızda değerli olduklarını hissetmek ister. Hayatı öğrenirken, kendilerine rehberlik edecek pusula, sığınacakları liman olmamızı arzu eder. Öyleyse günlük hayatın telaşı içinde çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Dinine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü fedakârlığı gösterelim. Yavrularımızı sevgi, ilgi ve duadan mahrum bırakmayalım.

ETRE UN PERE RESPONSABLE

Chers Musulmans !

La famille est la bénédiction donnée aux êtres humains par Allah. Car la famille est une assurance, un refuge. C’est s’entraider et empêcher le mal ensemble. La famille c’est aussi le premier lieu de l’éducation. En effet, le caractère d’une personne se forme au sein d’un milieu familial; et elle apprend l’amour, le respect, l’honnêteté d’abord dans sa famille.

Chers Frères !

Le devoir d’un père ne se limite pas à subvenir au besoin de sa famille. Le rôle premier d’un père c’est d’éduquer une génération à s’imprégner de la compassion, du bon comportement et des valeurs morales.

Notre Prophète dit : « Un père ne peut donner de meilleur présent à son enfant que de bonnes manières. »

Chers Croyants !

Le Prophète İbrahim invoquait Allah comme ceci :

« Notre Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. » « Ô mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la prière ainsi qu’une partie de ma descendance ; exauce ma prière, ô notre Seigneur !

Chers Musulmans !

Etre père, c’est être solide face aux difficultés et accueillir les épreuves de ce bas monde avec patience et confiance, comme nous l’a montré le Prophète Yakup. En effet, le prophète Yakup ne s’est pas révolté quand ses enfants ont jeté Youssouf dans le puit à cause de leur jalousie ; il s’est réfugié auprès d’Allah et lui a demandé son aide.

Chers Croyants !

Etre père, c’est conseiller avec compassion comme nous l’a montré Lokman. Il apporta ces conseils à son fils : « Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah, car l’association à [Allah] est vraiment une injustice énorme »

« Ô mon enfant accomplis la Prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t’arrive avec patience. »

« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance : car Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. »

« Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix… »

Très Chers Croyants !

Etre père est suivre le chemin de notre prophète envoyé pour Miséricorde à l’univers. En effet, le prophète est un exemple de paternité. Il ne faisait aucune distinction entre ses enfants. Lorsqu’il voyait sa fille Fatima, il se levait, prenait sa main, l’embrassait avec compassion et se rasseyait à sa place.

Honorables Musulmans !

Nos enfants attendent de nous de l’attention et de la compassion. Ne les négligeons pas au cours des agitations de notre vie quotidienne. Ne les privons pas de notre amour et de nos invocations.

 

1 Tirmizî, Birr, 33.

2 Hûd, 11/42.

3 Bakara, 2/128.

4 İbrâhim, 14/40.

5 Yûsuf, 12/18.

6 Lokmân, 31/13, 17-19.

7 Ebû Dâvûd, Edeb, 143, 144.

8 Müslim, Fedâil, 51.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sorumluluk-sahibi-Bir-Baba-Olabilmek-24-Ocak-2020-Turkce-Fransizca-Hutbe indirmek için TIKLA