SABRIN SONU SELAMETTİR – 3 Temmuz 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

226

SABRIN SONU SELAMETTİR (03.07.2020)

Muhterem Müslümanlar!

Dünya hayatında hepimiz birer yolcuyuz. Ancak her birimizin cennete uzanan yolunda bazen kolaylıklar bazen de zorluklar vardır. Bu inişli çıkışlı yolculuğa devam ederken, Rabbimiz yüreğimizi, dilimizi ve bedenimizi koruyacak eşsiz bir nimet de bahşetmiştir. İşte o nimet, sabırdır.

Aziz Müminler!

Sabır yılgınlık ya da çaresizlik değildir. Sabır sebattır; kul olma bilinciyle Allah’a ibadete ve itaate devam etmektir. Sabır dirençtir; dünyanın binbir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır; şeytanın vesvesesine kapılmadan, nefsin arzularına aldanmadan yaşamaya gayret etmektir. Sabır; beklenmedik hadiseler karşısında soğukkanlı davranmaktır. Sabır; her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir-i ilahiye rıza göstermektir. Ve sabır; imanın gereğidir, selâmetin kapısıdır, cennetin hazinesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsan bazen küçük sıkıntılara bile sabredemez ve ümitsizliğe düşer. Kimi ağır imtihanlar karşısında umutsuzluğa düşer: Hastalığının iyileşmeyeceğini, maddi sıkıntısının sona ermeyeceğini, aile sorunlarının çözülmeyeceğini düşünür. Hâlbuki Kur’an’ın müjdesi açıktır: “Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”1 Her zahmette nice rahmet gizlidir. Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul gayretle beraber sabermeyi elden bırakmasın! Yeter ki insan, Allah’ın daima sabredenlerle beraber olduğuna inansın!

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha    hayırlı  ve        daha    geniş    bir ikram verilmemiştir.”2

Öyleyse, sabır gibi nadide bir nimetin kıymetini bilelim. Allah’ın bizi varlıkla da yoklukla da imtihan ettiğini, her türlü imtihanın emek ve sabırla kazanılacağını hatırlayalım. Hiçbir zaman Rabbimizin yardımından ve merhametinden ümidimizi kesmeyelim.

Hutbemi, Yüce Kitabımızın şu ayetiyle bitiriyorum: “Kim Allah’tan korkar, kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah [bu şekilde] güzel davrananların mükâfatını zayi etmez.”3

La Patience est la clé du Salut

Chers Croyants!

Nous sommes tous de passage dans ce bas monde. Durant ce passage sur terre qui nous mènera au Paradis, nous sommes confrontés par moment à des épreuves difficiles. Pour nous aider, notre Seigneur nous a dotés d’un bienfait qui est la patience.

Chers Musulmans!

La patience n’est pas le désespoir ou le découragement mais plutôt la persévérance dans l’obéissance et l’adoration, dans le but de satisfaire son Créateur.

La patience est le fait de supporter toutes épreuves dans ce monde mais aussi surmonter les plus inattendues d’entre elles avec courage et sang froid. Enfin c’est d’accepter la Décision Divine après avoir pris toutes les précautions.

Chers Frères!

Il arrive que l’homme perde patience et tombe dans le désespoir. Et pourtant Dieu dit dans le Coran : « à coté de la difficulté est, certes, une facilité ».

Derrière chaque peine est cachée une bénédiction. Des bienfaits inattendus peuvent résulter des choses qui nous paraissaient mauvaises. A condition de se souvenir constamment que Dieu est avec ceux qui patientent.

Chers Croyants!

Notre Prophète bien aimé dit : « celui qui patiente, Dieu le dotera d’endurance. Aucun n’a eu un don meilleur et plus fécond que la patience ». Souvenons nous alors qu’Allah nous éprouves dans la richesse et le dénuement et que pour y faire face nous devons nous munir de persévérance et patience. Nous ne devons jamais désespérer du Secours et de la Clémence de notre Seigneur.

Je fini sur cette parole de notre Seigneur : « Quiconque pratique la piété et endure avec constance, alors, en vérité, Dieu ne laisse pas perdre le salaire des gens bienfaisants ». 

1 İnşirâh, 94/5-6.

2 Müslim, Zekât, 124.

3 Yûsuf, 12/90.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sabrın Sonu Selamettir – 3 Temmuz 2020 Türkçe Fransızca Hutbe indirmek için TIKLA