Peygamberimiz ve Aile 15-11-2019 Türkçe Fransızca Hutbe

55

PEYGAMBERİMİZ VE AİLE

Aziz Müminler!

Aile güven yeridir, sığınaktır. Nitekim Hz. Hatice’nin sevgisini ve desteğini asla unutmayan Peygamberimiz, vefatından yıllar sonra bile onu hasretle anmıştır. Zira aile, vefadır, sadakattir.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamberimiz aile fertlerinin fikirlerine değer verir, yaşanan sorunların sabır ve ferasetle çözülmesini sağlardı. Çünkü istişare, şiddete başvurmadan akl-ı selim ile sıkıntıları aşmayı sağlar. Adaleti öğütleyen Allah Resûlünün ifadesiyle, “Eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır.”[1]

Değerli Müminler!

Peygamberimizin ailesinde vazgeçilmez değerlerden biri de şefkatti. Rahmet Elçisi, ailede kimsenin gönlünü kırmaz, kaba ve incitici konuşmaz, bağırıp çağırmaz, ağzından kötü söz çıkmazdı. Eli şiddete kalkmaz, kadının ve çocuğun hırpalanmasına izin vermezdi. Bir hadislerinde de şöyle buyurmuştu: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım!”[2]. Mesela sevgili kızı Fatıma geldiğinde ayağa kalkar, kendi yerini ona verirdi. Her akşam ev halkını toplar, onlarla sohbet ederdi.

Hayatın yükünü birlikte taşıdığımız en yakınlarımız, sevgimizi duymayı en çok hak edenlerdir. Güler yüzümüz, gönül alıcı bir çift sözümüz, ailede sevgiyi çoğaltır. Bu yüzden Peygamberimiz, “Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen bizden değildir.”[3] buyurmuştur.

Muhterem Müminler!

Yüce Allah, Kur’an’da Peygamberimize hitaben şöyle buyurur: “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’”[4] Allah Resûlü’nü sevmenin anlamı, onun hayat tarzını benimsemektir. Mutlu bir aile için de onun örnekliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

Ailede huzur isteyen mü’minler olarak duamız şu olsun: “Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”[5]

Très chers fidèles !

La famille est un lieu de paix. Elle est un refuge. Le Prophète, par exemple, n’ayant jamais oublié l’amour et la fidélité de son épouse Hatice/Khadija, se rappelait d’elle des années après sa mort. Car la famille, véritablement, n’est autre que loyauté et fidélité.

Notre Messager donnait de l’importance aux avis des membres de sa famille, et résolvait les problèmes avec patience et sagacité/sagesse. En effet, se consulter les uns les autres permet d’outrepasser les problèmes sans aucuns recours à la violence.  Car selon les propos enjoignant à la justice de notre noble Prophète : « Les époux ont des droits les uns envers les autres ».

Très chers croyants !

Une des valeurs incontournables dans la famille prophétique était la compassion. Le Prophète n’a jamais blessé aucun membre de sa famille. Il n’usait aucune parole blessante, n’haussait jamais le ton, et surtout n’avait jamais recours aux insultes. Il n’a jamais eu recours à la violence, ni contre ses épouses, ni même contre les enfants. A ce propos, le Prophète disait : « Le meilleur d’entre vous, est le meilleur envers sa famille. Moi-même, je suis le meilleur parmi vous, envers ma famille. ». Par exemple, lorsque sa fille bien aimée Fatima entrait, il se levait pour lui laisser sa propre place. Aussi, chaque soir, il réunissait les membres de sa famille et conversaient tous ensemble.

Nos proches, avec qui nous portons le poids de cette vie, sont ceux qui méritent le plus de ressentir notre amour. Un sourire, une parole réconfortante, augmente l’amour dans un foyer. C’est bien pour cette raison que le Prophète déclara : « Celui qui ne montre pas de respects aux plus âgés, et d’amour aux plus petits ne fait pas partie des nôtres.

Très chers musulmans !

Dieu, dans le noble Coran, à l’adresse du Prophète, dit : « Si vous aimez Dieu alors suivez-moi (c-à-d le Prophète). Ainsi Dieu vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux ». Aimer le Prophète ne peut se comprendre autrement que par l’adoption de son mode de vie. Nous avons donc besoin, aujourd’hui bien plus qu’hier, de son exemplarité pour une famille heureuse et sereine.

En tant que croyant, qui souhaitons la sérénité dans nos familles, invoquons donc Dieu en ces termes coraniques : « Seigneur ! Fais que nos épouses et nos enfants soient, pour nous, une source de bonheur et fais de nous des modèles pour ceux qui craignent Dieu ». Amin.

 

[1] Bk. Tirmizî, Radâ, 11.

[2] Tirmizî, Menâkıb, 63.

[3] Tirmizî, Birr, 15.

[4] Âl-i İmrân, 3/31.

[5] Furkân, 25/74. (Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

15-11-2019 Hutbe Peygamberimiz ve Aile Türkçe Fransızca indirmek için TIKLA