“Müstakim Ol, Emin Ol Her Tasadan” – 12 Haziran 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

59

MÜSTAKİM OL,EMİN OL HER TASADAN!

Muhterem Müslümanlar!

Bir sahabi, Peygamber Efendimizin yanına gelerek ona şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü, bana İslâm ile ilgili öyle bir nasihat ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın.” Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol”[1]

Aziz Müminler!

İnsanın yaratılış gayesi kulluktur, en önemli vazifesi ise Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak sonra da bu imanın gereği olarak dosdoğru yaşamaktır. Zira iman gönüllere işleyince, duygulara, düşüncelere ve davranışlara yansır. Kişiyi hak ve hakikate, dürüstlük ve istikamete yöneltir.  İşte o zaman mümin, huzurlu ve onurlu bir hayat yaşar. Her iki dünyada da sıkıntı ve kederden emin olur. Takvaya ve ilâhî ikrama kavuşur.

Kıymetli Müslümanlar!

İstikamet; imanda sebat etmek ve ahdine vefa göstermektir. Cenâb-ı Hakka itaat, Resûlüllah’a ittiba etmektir. Özü, sözü bir olmak, olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmaktır.

İstikamet; küfürden ve şirkten arınmak, günahtan ve isyandan kaçınmaktır. Fitne ve fesattan uzak durmak, nefsin aşırı istekleri ve şeytanın vesvesesi ile mücadele etmektir.

Değerli Müminler!

İstikamet sahibi bir mümin, doğruluktan ödün vermez. Sözünü eğip bükmez, asla yalan söylemez. Adaleti gözetir, haksızlığa meyletmez. İyi niyetli ve samimidir, riyakârlık göstermez. İşini sağlam ve güzel yapar; hileye tevessül etmez. Yaratan’a olan sevgi ve saygısıyla, yaratılana merhamet gösterir, hiçbir canı incitmez. Hâsılı sırât-ı müstakim üzere yaşar. Allah’ın rızasını kazanmayı her türlü kazançtan aziz bilir. Rabbinin gizli ya da aşikâr her şeyi görüp işittiğinin ve kullarını hesaba çekeceğinin bilincinde bir hayat sürer.

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: “Rabbimiz Allah’tır deyip sonrada dosdoğru olanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir.” [2]

12.06.2020 – Soit dans le droit chemin, soit rassuré face aux difficultés !

Chers musulmans !

Notre prophète bien-aimé a dit à une personne qui lui demanda un conseil bref mais qui lui seras bénéfique : « Dis : “Je crois en Allah, et reste sur le droit chemin [et suis le chemin de la droiture] »
Chers croyants !

Le but de la création humaine est la servitude ; en résumé, croire en l’Existence et en l’Unicité d’Allah puis vivre sur le chemin de la droiture tout comme l’exige cette foi. En effet, lorsque la foi est ancrée dans le cœur, elle se reflète dans les sentiments, les pensées et le comportement. Il conduit la personne à la raison et à la vérité, à l’honnêteté et au droit chemin. C’est alors que le croyant, mène une vie paisible et digne. Il seras rassuré ici-bas et dans l’au-delà contre tout ennuis et tristesse.

Chers musulmans!

Être dans le droit chemin; c’est pérseverer dans la foi et rester fidele a ses engagements. C’est se soumettre à Allah et suivre le Messager d’Allah. C’est être cohérent dans ses paroles et ses actes.

Être dans le droit chemin, c’est se purifier de l’associationnisme et s’abstenir de commettre des péchés. S’éloigner de la zizanie, lutter contre les désirs excessifs du nafs et les insufflations du diable.

Chers croyants !

Un croyant qui est dans le droit chemin, ne fait de compromis en ce qui concerne l’honnêteté. Il parle sans hésitation et il ne mentira jamais. Il se soucie de la justice et ne penchera pas vers l’injustice. Il aura une bonne intention et sera sincère, sans être dans l’ostentation. Il accomplira ses tâches sérieusement et agréablement, il n’a pas recours à la fraude. Avec l’amour et le respect qu’il a envers le Créateur, il ne blessera personne et seras miséricordieux envers toute les créatures. Il sait que gagner le consentement d’Allah est supérieur à tout autre gain. Il mène une vie en ayant la conscience qu’Allah voit et entend tout ce qui est caché et apparent.

Je finis mon sermon avec cette bonne nouvelle de notre Seigneur :

Ceux qui disent: « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés.

[1] İbn Hanbel, III, 413.

[2] Ahkâf, 46/13.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mustakim Ol Emin Ol Her Tasadan – 12 Haziran 2020 Turkce Fransizca Hutbe indirmek için TIKLA