Helal Kazanç ve Alın Teri – 28 Şubat 2020 – Türkçe / Fransızca Hutbe

554

HELAL KAZANÇ VE ALIN TERİ

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimizin defalarca ikramda bulunduğu Medineli muhtaç bir sahâbî yine Peygamberimize gelmişti. Evinde sadece bir örtü ve bir bardak vardı. Resûlullah o iki eşyayı getirtti. Sonra onları bir şahsa iki dirheme sattı. Ardından sahâbiye şu yolu gösterdi: “Bu dirhemlerin birisiyle yiyecek alıp ailene götür, diğeriyle de bir keser al, onunla odun topla ve çarşıda sat.” Bu kişi, Peygamberimizin tavsiyesine uydu; kazandığı parayla ailesi için birkaç parça elbise, biraz da yiyecek aldı. Artık, kendi ayakları üzerinde durup ailesinin geçimini sağlayabiliyordu. Allah Resûlü, bu durumu görünce şöyle buyurdu: “Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır.”[1]

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, tembelliğe ve çalışmadan kazanmaya izin vermez. Alın teri ile çalışıp kazanmayı öğütler. Şu hadis-i şerif buna işaret eder: “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir”[2].

Kıymetli Müslümanlar!

İslam dini, bizi Allah’ın helal ve temiz nimetlerine davet eder. Haram ve kötü şeylerden sakındırır. Yemede, içmede, giyinmede, alışverişte, çalışmada.., kısaca, hayatın her alanında helal olana yönlendirir. Zira helaller ve haramlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bunlara riayet etmek, insanı dünyada huzurlu, ahirette ise mutlu kılar.

Yüce Dinimiz, hukukun ve ahlakın ilkelerini tanımayan, toplumun düzenini bozan haksız kazanç yollarını yasaklar. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, Medine çarşısında dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına elini daldırmış; bakmış ki, üst kısmı kuru, alt kısmı ise ıslak. Bunu görünce satıcıyı şöyle uyarmıştır: “İnsanların görmesi için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir.”[3]  

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve inandığınız Allah’a karşı gelmekten sakının.”[4]

Kardeşlerim!

Mümin, Rabbine gönülden bağlıdır. O’nun emirlerine uyar. Yasaklarından kaçınır. Kazancını meşru yollardan temin eder. Bilir ki, helal kazanç berekettir. Haramla varılacak nokta ise ancak hüsrandır.

Aziz Müslümanlar!

Maalesef günümüzde kısa yoldan ve emek sarf etmeden kazanmayı başarı gibi gösterenler var. Hâlbuki kul hakkına girerek, kamu malını zarara uğratarak kazanç elden eden kimse aslında kaybetmiştir.. Mümin gayret eder, rızık ise Allah’tandır. Rabbimiz, kendi rızası yolunda harcanan hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz.

Muhterem Müminler!

Peygamberimiz bizleri şöyle uyarmıştır: “Ey insanlar! Allah’a karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin!”[5]

Kardeşlerim!

Resûlullah’ın bu tavsiyesine uyalım; helal yoldan kazanıp helal yolda ve ölçülü harcayalım. Unutmayalım ki, alın teriyle-helalinden kazandığımız bir lokma, yuvamıza huzur, ömrümüze bereket katacaktır.

“İdlib’te sivil halkın korunması amacıyla gözlem noktasında görev yapan askerlerimize hain bir saldırı yapılmıştır. 33 kahraman evladımız şehid olmuş çok sayıda askerimiz de yaralanmıştır. Bu saldırıyı telin ediyoruz, şehid olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.”

 

LE REVENU LICITE (28.02.2020)

Chers musulmans !

Le prophète avait montré le moyen de travailler à un homme qui vivait de la mendicité et lui a dit: “Travailler de la sorte est mieux que de solliciter la charité, ce qui deviendra une cicatrice révélatrice sur ton visage le jour de la résurrection».

Chers croyants !

Notre noble religion n’autorise pas la fainéantise. Elle nous conseille de gagner son pain à la sueur de son front. En effet, le prophète nous dit à ce sujet:«Personne n’a mangé une nourriture meilleure que celle qui lui provient de ses mains».

Chers musulmans!

L’islam nous ordonne de nous éloigner des choses illicites et nous invite aux bienfaits purement licite de Dieu dans tous les domaines de la vie que ce soit dans l’alimentation, dans l’habillage et dans le travail. En effet, les choses licites et illicites sont les limites qu’Allah a mis en place. Suivre ces recommandations nous rendra serein dans ce monde et heureux dans l’au- delà.

Chers croyants !

Notre Seigneur nous dit:«Et mangez de ce qu’Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous avez foi.» Le croyant garantit son revenu par un moyen légitime. Il sait que, le revenu licite est source de bénédiction Et se contenter des choses licites est la recette pour le salut.

Chers musulmans !

De nos jours, on pense que gagner sans faire d’effort est une réussite; alors qu’en réalité c’est une perte. Avoir un revenu illicite en trompant les gens est incompatible avec notre croyance. En effet le croyant se contente de l’effort qu’il fournit et il travaille pour assurer une subsistance licite. Il croit fermement qu’Allah ne laisse aucun effort sans en donner sa récompense.

Chers croyants !

Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: «Ô gens! Gardez vous de désobéir à Allah et demandez votre subsistance d’une voie convenable. Nul ne meurt sans obtenir le subsistance qu’Allah a décrété pour sa personne. Préservez-vous donc de désobéir à Allah et demandez votre subsistance d’une voie convenable. Prenez ce qui est licite, délaissez l’interdit.»

Chers frères ;

suivons ce conseil du Messager d’Allah et demandons à notre Seigneur une subsistance licite. Gagnons de façon halal, dépensons dans une voie licite et de façon modéré. N’oublions pas que; un revenu licite apportera la paix dans nos foyers et la bénédiction dans nos vies.

[1] Ebû Dâvûd, Zekât, 26.

[2] Buhârî, Büyû’, 15.

[3] Müslim, Îmân, 164.

[4] Mâide, 5/88.

[5] İbn Mâce, Ticaret, 2.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Helal Kazanç ve Alın Teri 28 Şubat 2020 Türkçe Fransızca Hutbe indirmek için TIKLA