Fahri Görevli Yeterlik Sınavı Başvurusu

1225

FAHRİ GÖREVLİ YETERLİK SINAVI DUYURUSU

 Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesindeki camilerde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla 14-15 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde 3 sınav merkezinde (1-DİTİB Merkez, 2-DİTİB Metz, 3-DİTİB Mulhouse) Fahri Görevli Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

 • Başvuru işlemleri
 1. Adaylarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olmak sıralı olarak tercih sebebidir.
 2. Sınav, Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi kategorisinde yapılacaktır.
 3. Kadın-Erkek tüm adaylar 15 Aralık 2019 Pazar günü sınav için DİTİB Merkezi tercih edebilirler.
 4. Ayrıca kadın adaylar için uzak mesafeler düşünülerek 14 Aralık Cumartesi Günü 1-DİTİB Metz, 2-DİTİB Mulhouse sınav merkezlerinden kendilerine en yakın merkezi tercih edebilirler.
 5. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 07 Kasım – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Ek-1 başvuru formunu ve en son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisini,

Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği’ne elden,

e-posta olarak

strazburg.ataselik@diyanet.gov.tr  

e-mail adresine,

ya da posta yoluyla

3 Rue Thomas Mann 67200 Strasbourg

adresine ulaştıracaklardır.

Ek-1 14-15 Aralık 2019 – Fahri Görevli Sınavı Başvuru Formu

 • Sınav konuları

Fahri Kur’an Kursu Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:

 1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma becerisi (% 25),
 2. Ezber durumu (% 25),
 3. Öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (% 25),
 4. Temel dinî bilgiler İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (%25)
 • Sınavla ilgili diğer hususlar
 1. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili yeterlik belgesi verilecektir.
 2. Başvuru sayısına göre sınav yazılı ve/veya sözlü yapılabilecektir.
 3. Sınav, Kadın adaylar için 14 Aralık 2019 Cumartesi günü iki merkezde 1-DİTİB Metz, 2-DİTİB Mulhouse, sınav merkezlerinde yapılacaktır. Ancak adayların sınava gireceği gün ve saat daha sonra kendilerine bildirilecektir.
 4. Sınav için 14 Aralık 2019 Cumartesi gününü tercih etmeyen Kadın adaylar ve tüm Erkek adaylar için 15 Aralık 2019 Pazar günü DİTİB Merkezde sınav yapılacaktır. Ancak adayların sınava gireceği gün ve saat daha sonra kendilerine bildirilecektir.
 5. Sınavların gerçekleşeceği adresler;

Sınav Merkezi 1 – 14 Aralık 2019 Cumartesi Metz bölgesi sadece fahri Kadın adaylara, DİTİB Metz 65 Rue Général Metman 57070 METZ,

Sınav Merkezi 2 – 14 Aralık 2019 Cumartesi Mulhouse bölgesi sadece fahri Kadın adaylara, DİTİB Mulhouse 224-226 Rue Josue Hofer 68200 MULHOUSE,

Sınav Merkezi 3 – 15 Aralık 2019 Pazar günü DİTİB Strazburg Ataşelik bölgesi Kadın – Erkek tüm fahri adaylara DİTİB Merkez 3 rue Thomas Mann 67200 STRASBOURG,

 1. Yeterlik belgeleri sadece Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği çalışma bölgesi içinde geçerlidir.
 2. Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
 3. Halen camilerde fahri olarak görev yapan ancak henüz yeterlik belgesi olmayanlar da sınava katılacaklardır.
 4. Sınav adayın yeterliğini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple adayın sınavda başarılı olması herhangi bir camide mutlaka istihdam edileceği anlamına gelmez. Görevlendirmeler dernekler tarafından ihtiyaca göre yapılacaktır.
 5. Yeterlik belgesi olmayanların camilerde görev yapmasına müsaade edilmeyecektir.
 6. Sınavda başarılı olmuş adaylar Ataşelikçe belirlenecek yer ve zamanlarda hizmet içi eğitime alınabilecektir.
 • Yeterlik kriterleri

Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi yeterlik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:

Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okur.

 1. Tecvit kurallarını bilir ve uygular.
 2. Maharic-i hurufu bilir ve uygular.
 3. Kur’an’ı Kerim’in temel kavramlarını bilir.
 4. Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetlerini ve Duha suresinden Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.
 5. Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.
 6. Ezbere bildiği sure ve duaların manalarını bilir.
 7. Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü ile ilgili temel eserlerden yararlanır.
 8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramların anlamlarını bilir ve açıklar.
 9. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir ve açıklar.
 10. Temel dinî bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
 11. İtikadî ve amelî mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.
 12. Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar.
 13. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
 14. Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.
 • İrtibat bilgileri

e-mail : strazburg.ataselik@diyanet.gov.tr  

Tel       : 03 90 20 24 85   –   03 88 330 430

Adres  : 3 rue Thomas Mann F-67200 Strasbourg