Eşsiz Sermayemiz ÖMÜR 29-12-2017 Türkçe Fransızca Hutbe

54

EŞSİZ SERMAYEMİZ: ÖMÜR

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allah, hanginizin daha iyi amel işlediğini ortaya koymak amacıyla sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”1

Peygamber Efendimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boşa geçirilen vakit.”2

Kardeşlerim!

Bugünlerde yeni bir miladi yılın eşiğindeyiz. En değerli sermayemiz olan ömrümüzden bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Yüce Rabbimiz, hepimize bereketli bir ömür nasip eylesin. Gelecek günlerimizi, geride bıraktığımız günlerden daha hayırlı kılsın.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yılları ister hicri, ister miladi diye adlandıralım. Günleri ister hicri ister miladi takvime göre hesaplayalım. Zamanın yegâne sahibi Yüce Rabbimizdir. Her bir ânımızı bizlere emanet olarak lütfeden O’dur. Ve Rabbimizin katında asıl önemli olan, zamanı nasıl geçirdiğimizdir. Sayılı nefeslerimizi ne uğrunda tükettiğimizdir. Ömür nimetini, yaratılış gayemize uygun değerlendirip değerlendirmediğimizdir.

Kardeşlerim!

Rabbimizin dünya imtihanında bizler için takdir ettiği kısa zaman dilimine ömür diyoruz. Ömür, mamur edilmesi, ebedi kazanca dönüştürülmesi gereken hayatı ifade eder. Eğer fani dünya hayatı, Allah’a iman ve salih amellerle donatılmışsa mamur edilmiş demektir. Eğer bu kısacık hayat, emanet ve sorumluluk bilinciyle Allah’ın razı olacağı şekilde yaşanmışsa bereketlenmiş demektir. Aziz Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, ömrümüzü daha anlamlı ve bereketli kılabilmemiz için fırsatlar sunar her birimize. Zamanın hızla geçişini haber veren her yeni yılın başlangıcı da bu fırsatlardan biridir. Bu fırsat, hayata adeta yeni bir başlangıç yapmamız ve tertemiz bir sayfa daha açmamız içindir. Bir yıla yönelik yeni niyetler ve yüce idealler belirlememiz, hayırlı planlar yapmamız içindir. Bu fırsat, kendimizi hesaba çekmemiz, hatalarımızı gözden geçirip düzeltmemiz ve günahlarımıza tövbe etmemiz içindir.

Kardeşlerim!

Öyleyse ömrümüzden bir seneye daha veda ederken hep birlikte kendimize şu soruları yöneltelim: Yerde ve gökte bulunan varlıklar, kendi lisanlarıyla Yüce Allah’ı tesbih ederken biz O’na ne kadar yakın olabildik? “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”3 sualine karşı Allah’a verdiğimiz söze ne kadar sadık kalabildik? O’nun emirlerini ne kadar tutabildik? Yasaklarından ne kadar sakınabildik? Bu yıl boyunca sevap hanemize hangi hayırları, hangi iyilik ve güzellikleri kaydedebildik? Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, zihnimizi, gönlümüzü haram ve günahlardan ne kadar koruyabildik? İki günü birbirine denk olanın zararda olduğu şu hayatta acaba kaç günümüzü diğerinden daha verimli kılabildik? Kaç günümüzü ebedi kazanca dönüştürebildik? Anne ve babamıza, eş ve evladımıza, akraba ve komşularımıza karşı vazifelerimizi ne kadar yerine getirebildik? İhtiyaç sahiplerinin derdiyle ne kadar dertlenebildik? Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum kardeşlerimizin acısını dindirmek için neler yapabildik?

Kardeşlerim!

Bütün bu soruların cevabını vermemiz gereken saatleri, inancımızda, kültür ve geleneğimizde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf etmek bizlere yakışmaz. Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarak alın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmaya çalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıyla bağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifade ettiği gibi mümin, hastalığa yakalanmadan önce sağlığının kıymetini bilmelidir. Meşguliyete düşmeden önce boş zamanını faydalı işlerle geçirmelidir. İhtiyarlık gelip çatmadan önce gençliğini hayırlı amellerle değerlendirmelidir. Darlığa ve yokluğa maruz kalmadan önce varlığını ve imkânlarını dünya ve ahiret saadetine vesile kılabilmelidir.4

Kardeşlerim!

Yılın bu son Cuma vaktinde Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki; bahşettiği iman nimetini son nefesimize kadar taşıyabilmeyi bizlere lütfeylesin. Günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı salih amellerle bereketli kılsın. Bizleri iyi olan ve iyi işler yapan, kötüden uzak duran ve kötülüğe engel olan kullarından eylesin. Cennetini kazandıracak işleri yapabilme, cehenneme götürecek davranışlardan kaçınabilme konusunda bizlerden yardımını esirgemesin.
1 Mülk, 67/2.

2 Buhâri, Rikâk, 1.

3 A’râf, 7/172.

4 Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlü
29.12.2017

NOTRE UNIQUE CAPITAL : LA VIE

Bon Vendredi Chers Musulmans !

Notre Seigneur dit dans le Coran : “Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c’est Lui le Puissant, le Pardonneur.”1

Dans le Hadith que j’ai lu notre prophète (SWS) dit : “Il y a deux bienfaits que les gens n’apprécient pas à leur juste valeur : la santé et le temps libre.”2

Mes Frères !

Nous sommes au bord de la nouvelle année ces joursci et sur le point de laisser derrière nous une longue année de notre vie. Que Notre Seigneur nous donne une vie féconde et nous rend nos jours meilleurs que les jours que nous avons laissés derrière.
Mes Chers Frères !

Que ça soit le calendrier Hégirien ou Grégorien le seul possesseur de notre temps est Notre Seigneur Le ToutPuissant. C’est Lui qui nous confie chacun de nos moments. Et ce qui est vraiment important par Notre Seigneur, c’est comment nous vivons notre temps. Comment et où nous consommons nos respirations. Est-ce que nous évaluons notre vie pour l’objectif de sa création.

Mes Frères !

Nous appelons « la vie » ce qu’Allah nous a accordé comme peu de temps dans ce bas monde. La vie signifie : être florissant et le convertir en gain éternel. Si la vie de ce bas monde, a été enrichie par une bonne croyance en Allah, et par des actes pieux, c’est que cette vie a été florissante. Si cette courte vie, a été vécue en ayant conscience des responsabilités envers Allah c’est que cette vie a été vécue avec grâce (bénédiction).

Chers Frères !

Dieu nous met en œuvre des occasions pour que notre vie soit plus significative et plus bénie. L’entrée dans une nouvelle année nous montre aussi que le temps passe vite et que ce passage nous pourrait bien être une bonne occasion. . Cette dernière pourrait aussi nous servir à avoir un bon début et de continuer notre vie sur une nouvelle page. Cette nouvelle année nous est aussi un moyen de fixer de nouveau idéaux, d’envies, de fixer de nouveaux objectifs de vie ainsi, d’établir de bons plans pour le futur. A cette occasion, nous devons réfléchir à nos erreurs et à la façon dont nous devons plus les refaire.

Mes Frères !

Après que nous disons adieu au passées, essayons de nous poser les questions suivantes pour le reste de notre vie. A quel point étions-nous près de Dieu quand les êtres sur la terre et dans le ciel glorifient Allah Le Tout-Puissant dans leur propre langue ? A quel point avons-nous été fidèles à la parole que nous avons donnée à Dieu “Ne suis-Je pas votre Seigneur ?”3 Avons-nous obéi à ses ordres et s’échappé de ses interdictions ? Durant cette année, combien de bien a-t-on fait ? Estce qu’on a protégé nos regards, nos oreilles, nos envies, nos cœurs, nos bouches des péchés et du mal ? Combien d’entre nous avons fait notre devoir envers notre mère et notre père, notre conjointe et nos enfants, nos proches et nos voisins ? Combien d’entre nous ont pu partager les souffrances des plus démunie ? Peu importe où se trouvent l’oppresser sur terre, qu’avons-nous fait pour apaiser ça douleur ?

Mes frères !

Alors qu’il faudrait répondre à toutes ces questions Avec le temps que nous avons, il ne nous convient pas de gaspiller le temps avec ce qui n’est pas de notre croyance, nos cultures et nos traditions. Mettre tout notre espoir sur les loteries et les jeux de hasard sans la sueur de notre front, sans la force de nos bras, n’est pas un gain licite (halal) dans notre religion. Détruire notre santé avec l’alcool, gaspiller le temps en s’amusant sans durer et sans limite, ne sera jamais compatible avec la conscience d’un musulman. Comme la dit notre prophète, un musulman doit être conscient de la valeur de sa santé, avant de tomber malade. Il doit passer son temps libre à faire des actes utiles, avant d’être borné par le travail. Il doit consacre sa jeunesse à faire des bons actes, avant que la vieillesse l’attrape. Il doit réussir à transformer sa richesse en bonheur sur cette terre et l’Au-delà, avant la pauvreté.4

Mes Frères !

Notre volonté à Dieu pour ce dernier vendredi de l’année 2017 est qu’Il nous permet de garder jusqu’à notre dernier souffle la bénédiction d’être musulman. Qu’Il nous bénie d’œuvré des bonnes actes jusqu’à notre dernier souffle. Qu’Il bénie tous nos actes de bonté de tous les jours, de tous les mois et toutes les années de notre existence. Qu’Il nous permet être de ceux qui font et ordonne le bien ; et qu’Il nous permet d’être de ceux qui se trouvent loin du mal et d’être de ceux qui empêchent le mal. Qu’Il nous aide dans la voie qui mène au paradis et qu’Il nous protège du feu de l’enfer.

1 La royauté, 67/2.

2 Bukhari, Riqaq, 1.

3 Le mur d’A ’raf, 7/172.

4 Hakim al-Mustadrak, IV, 341.

Ecrit par : Direction générale des services religieux

29-12-2017 Hutbe Eşsiz Sermayemiz Ömür Türkçe Fransızca indirmek için TIKLA