Dünya’yı İyilik Değiştirir – 10 Temmuz 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

152

DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRİR

 Aziz Müminler!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel şekilde ortadan kaldır; o zaman göreceksin, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir” (Fussılet, 41/34).

Rasûlullah Efendimiz de bizleri şöyle uyarmıştır: “‘İnsanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım’ diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis, iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık hâline getiriniz.” (Tirmizi, Birr, 63).

Aziz Müminler!

İslâm’a göre iyilik, var oluşun temel gayesidir. Yani Yüce Rabbimiz, insanı yeryüzünde iyiliği yaymak, kötülükten kaçınmak ve ona engel olmak için yaratmıştır. Zira iyilik, insanı insan yapan değerlerin bütünüdür. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi bir anne yahut baba, iyi bir eş, iyi bir komşu, iyi bir dost, iyi bir arkadaş olmak; kısacası iyi bir insan olmak İslam’ın her birimizde görmek istediği en önemli özelliktir.

Sevgili Kardeşlerim!

İyiliğin birçok çeşidi vardır. Bizi hem dünyada hem ahirette mutlu edecek, bize Rabbimizin rızasını kazandıracak her türlü söz ve davranış iyiliktir; aynı zamanda ibadetin bir parçasıdır. İyilik; yalnıza arkadaş, garibe sığınak, muhtaca imdat olmaktır; iyilik, dünyayı yaşanılır kılmaktır. İyilik yetimin başını şefkatle okşamak; mazlumu sevindirmek, muhacir mültecilere ensar olmaktır. İyilik, engellilerin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bir kardeşimizin yüzüne tebessüm etmek, ona dua etmek de bir iyiliktir.

Aziz Kardeşlerim!

Üzülerek belirtmek gerekir ki; her geçen gün insanlığı kötülükler kuşatıyor. İyilik anlayışı gün geçtikçe zedeleniyor. Dünyanın bir bölümü açlık, sefalet ve korku içinde temel ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi verirken, diğer bölümü ise ölçüsüzce arzularının peşinde koşuyor.

İnsanoğlu, hırs ve hevası uğruna insaf ve merhametini kaybediyor.

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, peygamberleri aracılığı ile, yeryüzünde iyiliği egemen kılmamızı emrediyor. Bunu yaparsak, kötülüğün de kendiliğinden ortadan kalkacağını haber veriyor. Kötülüklerin esiri olmamamız için; kalbimizden kin, öfke ve nefreti atmamızı, gönüllerimizi rahmet, şefkat ve muhabbet gibi erdemlerle süslememizi istiyor.

Sevgili Kardeşlerim!

Sloganı, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” olan Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 yılında, yurt içi yardımlarına ilaveten, 143 ülkenin 436 bölgesine, 2019 yılında da, 149 ülkenin 443 bölgesine toplam 453.000 adet kurban bağışı ulaştırmıştır. Bu sene, koronavirüs sebebiyle bu ihtiyaç daha da artmıştır. Bu sebeple, bu yıl daha çok fedakârlık etmemiz gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde, ‘Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri gelsin de biz de et yiyelim’ diyen yüzbinlerce insan olduğunu unutmayalım. DİTİB derneklerimiz ve din görevlilerimiz sizlerin kurban bağışlarını kabul etmektedir.

Değerli kardeşlerim!

Bildiğiniz gibi, milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi, Cenâb-ı Hakk’ın yardımı ile, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı; zalimlerin ve münafıkların tuzaklarını başlarına geçirdi, elhamdülillah! Hutbemi bitirirken; başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, geçmişten günümüze, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

La bonté changera le monde.

Chers Croyants,

Dans un verset, Allah nous dit : « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux» (Fussilat 41/34).

Notre Prophète (pbsl) nous avertit de cette manière : « Ne soyez de ceux qui disent : « si les gens font du bien je ferai du bien et s’ils font le mal, je répondrai par le mal. Au contraire, nous devons prendre l’habitude de répondre au bien par le bien et de nous éloigner du mal. » (Tirmidhi, al-Birr, 63).

 Chers Frères,

Il existe de nombreux types de bonté. Toutes paroles ou actes qui nous permettent d’obtenir la satisfaction de notre Seigneur, qui nous rendront heureux dans ce bas monde et dans l’au-delà est un bien. La bonté, c’est être l’ami de celui qui est seul, c’est être un soutien pour les plus

démunis, la bonté, c’est faire des efforts pour un monde meilleur et combattre tous les obstacles empêchant celle-ci. Etre souriant et invoquer en faveur d’une personne fait aussi parti de la bonté.

Chers Musulmans,

Nous constatons avec tristesse que le mal prend de plus en plus d’ampleur dans le monde. Plus le temps passe et plus l’homme perd les valeurs comme la justice, la compassion et la

miséricorde. Faire dominer le bien et empêcher le mal doit être le but de chacun dans ce monde. En effet, agir contre le mal par les actes, par la parole et avec le cœur fait partie de notre foi.

N’oublions pas que : « Les bontés détruisent les maux ». Toute bonté que nous délaissons laisse sa place au mal.

Je termine mon discours avec ces deux versets :

« Vous n’atteindrez la (vraie) piété, que si vous faites largesses de ce que vous chérissez, vous aimez. Tout ce dont vous faites largesses, Allah le sait certainement bien. » (Âl-i Imrân 3/92).

« Et il est des gens qui disent: Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l’au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu ! » (Bakara 2/201).

Dunyayi-iyilik-Degistiri-10-Temmuz-2020-Turkce-Fransizca-Hutbe indirmek için TIKLA