Dindarlık 11-10-2019 Türkçe Fransızca Hutbe

110

Dindarlık (11.10.2019)

Okuduğum âyet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kim samimi olarak özünü Allah’a teslim ederse, onun mükafatı, Rabbinin yanındadır. Böylelerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara 2/112).

Kıymetli Müminler!

Her Müslüman fert, kendi dindarlığını bizzat inşa etme, kararlarını kendi aklının ve vicdanının sesine kulak vererek ve Kur’an’ın ruhuna uygun biçimde oluşturma, tutum ve davranışlarını ona göre belirleme sorumluluğuna sahiptir. Bu sorumluluğu yerine getirirken, Kur’an ve Sünnet, Müslüman için en temel önceliğe sahiptir. Zira dünya hayatının bu iki kılavuzu, ebedî mutluluğun da rehberleridirler. /

Kardeşlerim!

Dinimizi anlamaya çalışırken, Kur’an ve Sünneti hayatımıza aktarırken gerekli olan en önemli şey, ihlâs ve samimiyettir. Yani niyetlerimizin ve davranışlarımızın Allah’ın rızasına uygun; gösterişten ve her türlü istismardan uzak olmasıdır. Dindarlık olarak tanımladığımız bu özellik, maalesef günümüzde çokça istismar edilmektedir. Gerçekte dindarlık; Yaratıcıya, kendimize, bütün insanlara ve tüm evrene karşı dürüst, adil ve samimi olmaktır. Mütevazı olmaktır. Başkasını küçük görmemektir. Düşmanlık ve kibirden uzak durmaktır. Ancak, modernitenin de etkisiyle bugün, sanal, şekilci ve gösterişçi bir din anlayışının güçlendiğine; bilgiye dayalıahlâk eksenli dindarlıktan uzaklaşıldığına şahit oluyoruz. Bundan kaçınmak ve dindarlığımızı güzelleştirmek için; gerekli bilgiye sahip olmaya, dinimizin değerlerini anlamaya ve vicdanımızın hassasiyetlerini geliştirmeye, bugün oldukça ihtiyacımız vardır.

Kıymetli müslümanlar !

Dindarlık deyince aklımıza hemen Sevgili Peygamberimiz gelir. Nitekim Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de, onun örnek hayatına işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örneklik vardır.”[2]. Siyer kitaplarında Hz. Peygamber’in hayatını incelediğimizde görüyoruz ki, o dünya-ahiret dengesini iyi kurardı; aile ferdlerine çok iyi davranırdı, başkasını kendisine tercih ederdi. İhtiyaç sahiplerini gözetir, kimsenin kalbini kırmaz, kötü ve kaba konuşmaz, hasta-yoksul ve düşkünleri her zaman kollardı. Kur’an’ın mesajlarını önce kendi hayatında yaşardı. Sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da son derece şefkatle davranırdı; arkadaşlarını da bu konuda uyarırdı. Hayatı boyunca onun hiçbir sözü ve eylemi birbiriyle çelişmemişti. Peygamberimiz çok meşhur bir hadislerinde; « Din samimiyettir » buyurmuştu. « Kime karşı ey Allah’ın elçisi? » diye sorduklarında da, Allah’a karşı, Rasulullah’a karşı ve tüm inananlara karşı » diye cevap vermişti.

Muhterem Cemaat!

Günümüzde; bazen art niyetli kimselerin hataları sebebiyle, bazen de insanların Kur’an’ı yanlış yorumlamalarından ötürü İslam’a, Müslümanlara ve dinî değerlere büyük haksızlık yapıldığını görmekteyiz. Yanlış yapan insanlara bakıp güzelim dinimizi yargılamak en azından insafsızlıktır. Çünkü olması gereken tavır, Hakk’ı ve hakikati şahıslara göre değil, şahısları Hakk’a ve hakikate göre tanımlamaktır. Şekilci ve gösterişçi bir anlayış asla dindarlık olamaz; samimi olmak gerekir. Bunun için, Kur’an’la ve Sünnet’le olan bağımızı güçlendirmek, bütün iş ve davranışlarımızda Rabbimizin rızasını gözetmek gerekir.

Ayrıca unutmayalım ki; müslüman olmayanlara yahut dinimizi bilmeyenlere karşı İslam’ı temsil etme pozisyonundayız. İnsanlar bize bakıp İslam’ı değerlendireceklerdir. Bu sebeple sorumluluğumuz çok büyüktür. Hutbemi bitirirken, Rabbimden, bu yolda bize yardım etmesini diliyorum

 La Piéte

Notre Seigneur nous prescrit dans un verset du Coran: « Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. » (Bakara 2/112)

Chers croyants !

Pour comprendre notre religion et l’appliquer dans notre vie, la dévotion (ihlas) et la sincérité est nécessaire. La sincérité c’est être loin de l’ostentation et de réaliser nos actions, et avoir des intentions conformes à l’agrément d’Allah (cc). Malheureusement ; de nos jours, cette qualité est exploitée. En réalité la vraie piété c’est être sincère envers tout le mondes, tous les hommes, envers soi-même et envers le Créateur. Ce n’est pas sous-estimer les autres. Mais aujourd’hui, une croyance virtuelle et ostentatoire loin du savoir et du bon comportement s’est installée. Pour éviter cela ; nous avons besoin d’avoir les connaissances nécessaires, de comprendre les valeurs de notre religion et d’écouter la voix de notre conscience. Dans un verset du Coran, notre Seigneur illustre la vie de notre prophète Muhammed comme suit : « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » (Ahzab ; 33/21) Tout au long de sa vie, Muhammad (S.A.V) a été bon pour les membres de sa famille et a toujours préféré ses amis à lui. Il veillait sur les pauvres, ne brisait le cœur de personne, ne parlait jamais mal ou grossièrement. Il a d’abord pratiqué les messages du Coran dans sa propre vie ; il était extrêmement compatissant non seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux. Dans sa vie, il n’a jamais eu de mots ou d’actions contradictoires.

Chers frères,

Nous voyons qu’à cause de ceux qui ont une mauvaise intention ou des personnes qui ont une interprétation mauvaise et erronée du Coran, l’Islam et les Musulmans subissent une mal compréhension. Cependant nous, Musulmans ; nous ne définirons pas la vérité selon les personnes, mais définirons les personnes selon la vérité. Il est évident qu’une compréhension formaliste et prétentieuse ne peut pas être de la piété. Renforçons donc notre piété en maintenant notre lien avec le Coran et la sunnah. Prenons la satisfaction de notre Seigneur comme un seul but. N’oublions pas que nous représentons l’Islam aux non musulmans. Car en nous regardant, ils vont évaluer l’Islam. C’est pourquoi, nous avons une responsabilité immense.

11-10-2019 Hutbe DİNDARLIK Türkçe Fransızca indirmek için TIKLA