ALLAH Temizdir, Temiz Olanları Sever – 06 Mart 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

1264

ALLAH TEMİZDİR, TEMİZ OLANLARI SEVER

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimize Hira mağarasında ilk defa “oku” diye başlayan ayetler gelmişti. Bundan bir süre sonra da şu ayetlere muhatap oldu: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut ve [maddi-manevi] her türlü pislikten uzak dur.”1

Aziz Müminler!

Görüldüğü gibi, bu ayetler, hem elbise ve beden temizliğini, hem de manevi anlamda batıl inanışlardan ve günahlardan uzak durmayı emretmektedir. Zira gerçek temizlik, ancak bu şeklide mümkündür. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz dış temizlik ile iman arasında bağ kurmuş ve şöyle buyurmuştur: “Temizlik imanın yarısıdır.”2

Kıymetli Müslümanlar!

Üstü-başı kirli, saçı-sakalı bakımsız ve evi-barkı düzensiz birisi, hem insanlar yanında, hem Allah katında makbul bir kişi değildir. Çünkü Allah’a hakkıyla ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak ancak temizlikle mümkündür. Mesela, abdest ve gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere, birçok ibadetin ön şartıdır.

Rabbimizin sevgisi, temiz ve takva sahibi kimseleri kuşatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Mescid-i Dırâr’da asla namaza durma! Daha ilk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.”3

Peygamberimiz, bu ayette övülen Kubâ ehline, “Siz nasıl temizleniyorsunuz ki Allah Kur’an’da sizden övgüyle bahsediyor?”, diye sorunca, “Biz su kullanarak her türlü kirden temizlenmeye özen gösteriyoruz.” cevabını aldı.4

Değerli Müminler!

Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık, sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, kayıplara sebep oluyor. Kişisel ve toplumsal sağlığa katkı için ve bu salgından etkilenmemek için -lütfen- tedbirli olalım. Temizlik kurallarına son derece riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovarak yıkayalım. Ellerimiz kirli iken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapatalım. Yaşadığımız mekânları sık sık havalandıralım. Bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım.

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz bize, “Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmeyi”5 tavsiye etmiştir. Bazen bu uyarıyı unutuyoruz. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın değerini ancak kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve sağlığımızı korumak bizim öncelikli görevlerimizdendir. Tedbir almak bizden, takdir ise Cenâb-ı Hak’tandır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir, temizliği sever; cömerttir, cömertliği sever.”6

Hutbemizi bitirirken, Rabbim’den, tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza buyurmasını temenni ediyorum.

ALLAH EST PROPRE ET IL AIME LA PROPRETÉ

Chers musulmans !

Le premier verset révélé au prophète lorsqu’il se trouvait dans la grotte de Hira avait commencé par l’ordre « Lis ». Peu de temps après les versets suivants ont été révélés : Ô, toi (Muhammad) ! Le revêtu d’un manteau ! Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi.

Chers musulmans !

Adorer Allah convenablement n’est possible qu’avec la propreté. Par exemple, les petites et grandes ablutions sont des systèmes de propreté uniques et ils font partie des conditions requises pour l’accomplissement de la prière et bien d’autres actes d’adoration.

Chers croyants !

Le début de toute bonne chose est lié à la santé, quant à la santé elle est liée à la propreté. Tout comme dans le passé, aujourd’hui les épidémies continuent de se propager dans le monde. Les virus qui sont une menace dans les quatre coins de la terre sont la cause de nombreux décès. Et alors prenons nos précautions afin de ne pas être touché par cette maladie. Suivons les consignes de

propreté. Lavons-nous les mains plusieurs fois par jour. Lorsque nous avons les mains sales, ne touchons pas nos yeux, notre nez et notre bouche. Pour éviter que notre corps s’affaiblisse il faut consommer beaucoup de liquide. Mangeons de façon équilibrée et prenons un rythme de sommeil régulier. Prenons soin d’éternuer et de tousser dans un mouchoir ou dans notre coude. Utilisons un mouchoir a usage unique et le jeter. Aérons les pièces dans lesquels nous passons du temps.

Éloignons-nous des substances comme la cigarette, l’alcool et la drogue qui ouvrent la porte à des maladies.

Chers croyants !

Notre Prophète nous a conseillé de « connaître la valeur de la santé avant la maladie » Parfois, nous oublions cet avertissement. Nous ne comprenons la valeur d’avoir un corps sain qu’après l’avoir perdu, alors que, c’est notre premier devoir de vivre proprement et de préserver notre santé. Il nous donc incombe de prendre des précautions, et le résultat revient à Allah.

Notre Prophète a dit: «Allah est beau, il aime la beauté; Il est propre, Il aime la propreté ; Il est généreux, il aime la générosité. »

Qu’Allah préserve toute l’humanité des épidémies, des catastrophes et des désastres.

1 Buhârî, Tefsîr, 1-5; Müddessir, 74/1-5.

2 Müslim, Tahâret, 1.

3 Tevbe, 9/108.

4 İbn Kesir, 4, 213-214.

5 Hâkim, Müstedrek, IV, 341.

6 Müslim, Îmân, 147; Tirmizî, Edeb, 41.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ALLAH Temizdir Temiz Olanları Sever 06 Mart 2020 Türçe Fransızca Hutbe indirmek için TIKLA