Allah Katında Din İslam’dır 17-11-2017 Türkçe Fransızca Hutbe

139

ALLAH KATINDA DİN İSLAM’DIR

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in hizmetinde çalışan Yahudi bir genç, amansız bir hastalığa tutulmuştu. Vefakârlık örneği Peygamberimiz, ölüm döşeğinde yatan bu genci ziyarete gitti. Gencin, ruhunu bu şekilde teslim etmesine gönlü razı olmayan Rahmet Elçisi, şefkat dolu üslubuyla bir kez daha onu Müslüman olmaya davet etti. Genç, çekingen bir edayla yanında bulunan babasına baktı. Belli ki Müslüman olması durumunda ailesinin tepkisinden korkuyordu. Lakin sonuç korktuğu gibi olmadı ve babası, Allah Resûlü’nün bu nazik davetini kabul etmesini istedi. Genç de kelime-i şehadet getirerek İslam ile müşerref oldu. Bu duruma son derece sevinen Peygamber Efendimiz (s.a.s), şöyle diyerek şükrünü ifade etti: “Benim vasıtamla bu genci ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun.”1

Aziz Müminler!

Hutbemizin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.”2

Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şahadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”3

Kardeşlerim!

Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberler, insanlığı sadece bir olan Allah’a teslimiyet ve ibadete davet etti. Tevhid inancından uzaklaşıldığı, yaratılış gaye ve hikmetinin unutulmaya yüz tuttuğu dönemlerde Yüce Rabbimiz, peygamberleri vasıtasıyla davetini yineledi. Bu kutlu davanın son elçisi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) oldu. O, kendisinden önceki peygamberler gibi sadece Allah’a iman ve ibadete, hak ve hakikate, bilgi ve hikmete, ahlak ve erdeme çağırdı. “Bugün dininizi kemale erdirdim. Nimetlerimin tamamını size bahşettim ve sizin için din olarak İslâm’dan hoşnut oldum.”4 âyetinde de belirtildiği üzere İslam, Resûl-i Ekrem Efendimiz ile kemale erdi. O, dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın yollarını insanlığa öğretti.

Aziz Kardeşlerim!

Bizler, bütün peygamberlerin Allah’ın kulu ve elçisi olduklarına, onlar aracılığıyla gönderilen kitapların aslına iman ederiz. Yine biliriz ve iman ederiz ki Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır. Bütün insanlığın ebedi kurtuluşu Allah’ın son dini İslam’a teslim olmaktan geçer.
Dünya ve ahiret saadeti, Kur’an-ı Kerim’in hayat veren mesajlarına, Resûlullah Efendimizin eşsiz örnekliğine imana bağlıdır. Gönülden kelime-i şehadet getiren, Allah’ın huzuruna itaatle, salih amelle, hayır ve iyiliklerle çıkan her bir mümin, Rabbimizin rahmetine mazhar olacaktır. Rab olarak Yüce Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa (s.a.s)’i, kitap olarak Kur’an’ı tasdik etmeyenler ise kendilerine yazık edeceklerdir.5 Onlar hakkında Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Her kim İslam’dan başka bir din ararsa, bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”6

Aziz Müminler!

İslam’ın dalga dalga yeryüzünde yayılmasını ve gönüllerde yankılanmasını hazmedemeyenler, öteden beri dinimizin aleyhine türlü teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bütün insanlığın kurtuluş ümidi olan, şefkat ve merhamet, huzur ve güven dini İslam, günümüzde de terör, şiddet gibi bir takım haksız ithamlarla karalanmaya çalışılmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, ötekileştirme, ayrımcılık, baskı, şiddet ve zulüm gibi insaf ve vicdanla bağdaşmayan türlü uygulamalara maruz bırakılmaktadır. Her geçen gün İslamafobi hızla yaygınlık kazanmaktadır.

Kardeşlerim!

Tarih boyunca dinimizi, inancımızı, değerlerimizi zedelemeye ve yok etmeye yönelik girişimler, İslam hakikatine hiçbir zarar verememiştir. Allah’ın izniyle bundan sonra da zarar veremeyecektir. Yeter ki bizler, bütün bu olumsuzluklara rağmen dinimizin kıymetini iyi bilelim. Bu dini bizlere lütfeden Rabbimize çokça şükredelim. Yüce dinimizi, Kur’an ve sünnete dayalı sahih bilgilerle öğrenelim ve gelecek nesillere öğretelim. Yeter ki İslâm’ın iman, ibadet ve ahlâk esaslarını hayatımıza doğru bir şekilde yansıtalım ve insanlığa iyi örnek olalım. İnancımız ve ibadetlerimize, kardeşlik ve muhabbetimize, hâsılı bütün değerlerimize hep birlikte sahip çıkalım.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’de bizlere öğretilen şu dualarla bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla! Kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin”7 “Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla! Ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl! Ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım et, bize zafer ihsan eyle!”8

1 Buhârî, Cenâiz, 79.

2 Âl-i İmrân, 3/19.

3 Buhârî, İlim, 49.

4 Mâide, 5/3.

5 Müslim, Îmâre, 116.

6 Âl-i İmrân, 3/85.

7 Âl-i İmrân, 3/8.

8 Âl-i İmrân 3/147.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17.11.2017

SELON ALLAH, LA SEULE RELİGİON EST L’İSLAM

Joyeux vendredi à tous, chers frères !

Un jeune juif qui était au service de notre prophète, tomba un jour dans une malade incurable. Notre fidèle prophète, rendu visite à ce jeune qui vivait ses dernier instant. Le prophète n’accepta pas de le voir rendre l’âme de la sorte, puis alors il l’invita à renouveler l’attestation de foi. Le jeune craignant la réaction de son père qui ce trouvé coté de lui, le regarda timidement. Mais la réaction ne fut pas comme il le craignait, mais au contraire, on lui fait signe d’accepter l’appel du prophète. Puis le jeune prononça de nouveau l’attestation de foi. Très heureux de cette situation le prophète dit « Louange à Allah qui sauve ce jeune du feu de l’enfer »

Très cher croyant,

Dans le verset que je viens de lire au début de la prêche, Allah nous dit « certes la religion auprès d’Allah est l’Islam » Et notre prophète dit « Allah interdit l’enfer à celui qui témoigne en attestant avec son cœur qu’il n’y a pas d’autres Dieu qu’Allah et que Muhammed est son prophète »

Mes frères !

Depuis Adam, tous les Prophètes, ont invité l’humanité à prier et à se soumettre à Allah. A une époque où l’on s’éloignait de la croyance en l’unicité d’Allah, du but de la création et de la sagesse, notre Noble Créateur a renouvelé son invitation via ses Prophètes. Le dernier Messager de cette invitation bénie a été notre Prophète Muhammed envoyé pour la miséricorde sur l’univers. Celui-ci comme les Prophètes envoyés avant Lui a appelé à la Foi en Allah, à la prière, à la justice, à la vérité, à la connaissance, à la sagesse, à la morale et à la vertu. “Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous”, comme il est indiqué dans ce verset, l’Islam a atteint la perfection grâce à notre Prophète. Celuici nous a appris comment atteindre le bonheur dans ce monde et dans l’au-delà.

Mes chers frères !

Nous avons foi à tous les Prophètes qui sont les serviteurs et messagers d’Allah et à l’authenticité des Livres qui leur ont été envoyés. Et nous savons et attestons encore qu’à l’échelle d’Allah la seule religion valable et juste, est l’Islam. La délivrance éternelle de toute l’humanité est de succomber à la dernière religion d’Allah qu’est l’Islam. Le bonheur dans ce monde et dans l’au-delà dépend de la croyance aux messages du Saint Coran qui donnent vie, et à l’incomparable modèle qu’est notre Prophète.

Très chers croyants

Chaque croyant ayant exprimé avec le cœur la l’attestation de foi, qui va se présenter auprès d’Allah avec
obéissance, avec des actes d’adorations sincères et avec des actes de bonté sera candidat à la miséricorde de Notre Noble Créateur. Alors que ce seront fait du tort à eux même, ceux qui n’ont pas attesté Allah en tant que Seigneur, l’Islam en tant que religion, et Muhammad Moustafa en tant que Prophète. Pour ces gens là, Notre Noble Seigneur dit : « Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. »

Honorables croyants,

Toutes celles et ceux qui n’ont jamais pu accepter que l’Islam se propage vague après vague sur la surface de la terre et qu’elle trouve place dans les cœurs, ont toujours eu recours à des subterfuges contre notre religion. De nos jours aussi, alors que l’Islam est l’espoir du salut pour l’Humanité, qu’elle est une religion de compassion et de pitié, de paix et de confiance, elle est l’objet d’une campagne de dénigrement et de désinformation injuste, qui la mentionne aux cotés des mots de terreur et de violence. Dans pas mal de coin de la terre, les musulmans sont victimes de discriminations, de stigmatisations, de pressions, de violences et d’oppression, c’est à dire des comportements qui n’ont rien à avoir avec la retenue et la compassion. L’Islamophobie se propage de jour en jour.

Mes frères,

De tout temps, malgré toutes les agressions faites contre notre religion pour affaiblir notre foi, notre croyance et nos valeurs, ils n’ont réussit à donné aucun dommage à la vérité de l’Islam. Malgré les mauvaises images faite, ils ne pourront jamais nuire tant que nous serons conscients de ça vrai valeur. Soyons reconnaissant envers Allah. Apprenons notre religion suprême à travers une connaissance authentique basée sur le Coran et la sunna tout en l’enseignant aux générations futures. Il suffit juste de refléter correctement les principes de la foi, du culte et de la moralité dans nôtre quotidien. Protégeons tous ensemble notre foi et notre culte, notre fraternité et nôtres communions et toutes ses valeurs.

Chers frères,

Je voudrais terminer avec les versets suivant, qui nous ont été instruit dans le Coran. « Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C’est toi, certes, le grand donateur ! » « Seigneur ! Pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. »

17-11-2017 Hutbe Allah Katında Din İslamdır Türkçe Fransızca indirmek için TIKLA