Afetlere Karşı Bilinçli Olalım 31 Ocak 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

70

31.01.2020 AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Ülkemiz geçen hafta büyük bir depremle sarsıldı. Hüzün ve keder yüreklerimizi dağladı. Elazığ’da ve Malatya’da onlarca kardeşimizi ahirete uğurladık. Bu hadisede vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Rabbim, depremden zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, hayata tutunmayı nasip eylesin. Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun.

Aziz Müminler!

Kâinatın düzeni “Sünnetullah” denilen ilâhî kanunlara bağlı olarak yürümektedir. Allah Teala toprağa, rüzgâra, suya.. kısaca her şeye bir yapı ve bir denge koymuştur. İnsanoğlu bu yapıyı bilmek ve bunu korumakla yükümlüdür.

Depremler de bu ilâhî kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. İnsanoğlu depreme engel olamaz; onun zamanına ve şiddetine müdahale edemez. Ancak depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler alabilir. Olabilecek can ve mal kaybını en aza indirebilir. Bu ise tedbir almakla mümkündür.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız. Sabredenleri müjdele!..”1 İmtihan dünyasında farklı sıkıntılarla karşılaşan mü’min, sınırlı ve aciz bir varlık olarak Allah’a muhtaçtır. Elinden geldiğince mücadele edecektir. Aklını, bilgisini ve tecrübesini kullanarak tedbirini alacak, sonrasında da, imanı gereği, tevekkül edecek, teslimiyet gösterecektir. Nimetlere şükrederek, sıkıntılara da sabrederek ilâhî imtihanı kazanacaktır. Peygamberimiz, müminin bu halini şöyle anlatmıştır: “Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum sadece mümine hastır. Bir nimetle karşılaştığında şükreder; bu onun için hayır olur. Bir musibetle karşılaştığında da sabreder; bu da onun için hayır olur.”2

Değerli kardeşlerim!

Bir mümin afetler karşısında yapması gerekenleri yapmak zorundadır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, birçok ayet-i kerimede, her işi sağlam, usulüne uygun olarak yapmayı tavsiye etmektedir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de şöyle buyurmuştur: “Allah ihmalkârlıktan ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Yapabileceklerini        yaptıktan        sonra     da, 

 

‘Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir.’ de.” 3

Kıymetli Müslümanlar!

Güvenli bir hayat için afetlere karşı tedbirli olmalıyız.Afet deyince de sadece depremi anlamayalım. Bunun dışında yangın da önemli bir risk oluşturmaktadır. Buna karşı da tedbirler alalım. Yaşadığımız bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam müesseseler kuralım. Camimizi, derneğimizi, evimizi beklenmedik her türlü kazaya karşı donatalım. Her şeye rağmen olabilecek kazalara karşı sigorta benzeri tedbirleri de alalım.

Her şeye rağmen, felakete maruz kalmış kardeşlerimize yardımı esirgemeyelim. Hutbemizi Peygamberimizin bir müjdesi ile bitirelim: “Bir kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımcısıdır.”4

LES PRECAUTIONS CONTRE LES ATASTROPHES

Chers Musulmans,

La semaine dernière, la Turquie a été frappé par un violent séisme. La tristesse et le chagrin ont marqué nos cœurs. Nous avons assisté au départ dans l’au- delà des dizaines de nos frères dans deux de nos villes. Nos concitoyens ont couru au secours de nos frères blessés qui ont perdu leurs biens et leurs maisons. Nous souhaitons la miséricorde d’Allah à nos frères décédés, la patience à leurs proches et la guérison aux blessés.

Chers Frères,

L’ordre et le fonctionnement de l’univers dépendent des lois divines appelées “Sunnetullah”. Allah a mis une structure et un équilibre à la terre, au vent, à l’eau et au feu. Les êtres humains ont le devoir de connaître cette structure et de maintenir cet équilibre. Le tremblement de terre se produit conformément aux règles divines. Les êtres vivants ne peuvent pas les empêcher; personne ne peut intervenir au moment et à l’intensité de celui-ci. Mais il peut prendre diverses précautions pour éviter d’être endommagé lors du tremblement de terre. Car, minimiser au maximum les pertes de vies humaines et de biens contre les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les incendies n’est possible qu’en prenant les mesures nécessaires.

Chers Croyants,

En tant qu’être limité et impuissant, le serviteur a besoin de son Seigneur. Cependant, Allah lui a donné une intelligence qu’il doit utiliser pour prendre des précautions. Ensuite, il devra mettre sa confiance en Allah.

Chers Frères,

Notre Prophète nous a décrit l’attitude à adopter contre les malheurs comme suit : « Allah n’aime pas la négligence et le relâchement. Tu dois être intelligent. Mais quand tu ne peux plus rien faire, alors dis: «Allah me suffit. Il est le meilleur garant». Pour une vie sûre, soyons prudents contre les catastrophes. Et ne pensons pas uniquement aux tremblements de terre quand on dit «Catastrophe». Aménageons des espaces conformes, corrects et solides adaptés aux réalités de la région dans laquelle nous vivons. Équipons notre mosquée, notre association, notre maison contre tout accident inattendu. Prenons des mesures de type assurance, contre les accidents qui pourraient survenir. Et n’oublions  pas   nos   frères   handicapés. Terminons notre Houtbé par la bonne nouvelle de notre Prophète: «Tant qu’un serviteur est au service de son frère, Allah est au service de ce serviteur».

 

1 Bakara, 2/155.

2 Müslim, Zühd, 64.

3 Ebû Dâvûd, Akdiye, 28.

4 Ebû Dâvûd, Edeb, 60.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Afetlere Karsi Bilincli Olalim 31 Ocak 2020 Turkce Fransizca Hutbe indirmek için TIKLA